_SOP-LPM-2022-48_SOP SURVEY KEPUASAN MITRA KERJASAMA